• پایش آنلاین فاضلاب

  • پایش پساب های صنعتی

سنسور فسفات و آمونیاک


روش اندازه گیری : فتومتری

رنج اندازه گیری : 100-0 PPM

روش نصب سنسور : به صورت نمونه گیری و دارای پمپ و سیستم فیلتراسیون جهت مکش

دقت اندازه گیری : 0.5 PPM


1394/04/23

پایش فاضلاب