• پایش آنلاین فاضلاب

  • پایش پساب های صنعتی

سنسور آمونیاک و نیترات


روش اندازه گیری : Ion selective

رنج اندازه گیری :  1000-0 PPM

جنس بدنه سنسور : استینلس استیل 

روش نصب سنسور : به صورت غوطه ور

دقت اندازه گیری : 0.5%

پارامترهای قابل اندازه گیری: NH4 , NO3, CL , K, Temp1394/04/23

پایش فاضلاب