• پایش آنلاین فاضلاب

  • پایش پساب های صنعتی

سنسور هدایت الکتریکی و دما


رنج اندازه گیری : دارای مدلهای متنوع از رنج  0 - 20µs/cm  … 0 – 1 Simens/cm

نحوه نصب : غوطه ور و یا برروی خط

جنس بدنه سنسور : PVC / Stainless steel

طول کابل : 5 متر


1394/04/23

پایش فاضلاب