• پایش آنلاین فاضلاب

  • پایش پساب های صنعتی

سنسور TDS- سنسور EC


روش اندازه گیری : Inductive ( القایی)

رنج اندازه گیری :  0 – 2000 ms/cm و  0 – 50 درجه سانتیگراد

جنس بدنه سنسور : استینلس استیل

روش نصب سنسور : به صورت غوطه ور

دقت اندازه گیری :of reading 0.1% 


1394/04/23

پایش فاضلاب