• پایش آنلاین فاضلاب

  • پایش پساب های صنعتی

اخبار

پایش آنلاین (مانیتورینگ)آلودگی نفتی(oil) و میزان TOC در ورودی و خروجی تصفیه خانه آب شرب

ثبت سیستم های تشخیص آلودگی نفتی (oil) در ورودی و خروجی تصفیه خانه های آب شرب توسط سنسورهای UVAS plus جهت تشخیص میزان TOC و سنسور FP360 SC جهت تشخیص میزان آلودگی نفتی

نصب آنالایزرهای آنلاین تشخیص غلظت اسید و سود

اندازه گیری آنلاین و پیوسته میزان غلظت اسیدهای سولفوریک,هیدروکلریک,فسفریک,نیتریک و سود(NAOH) توسط سنسور آنلاین مدل 3728 از شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده رسمی کمپانی HACH-LANGE امریکا-آلمان.نصب و راه اندازی سیسنم پایش آنلاین شهرک صنعتی

 پروژه مانیتورینگ پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شامل سنسورهای آنلاین PH  و دما ، TSS و کدورت ، COD و مانیتور 8 کاناله SC1000  توسط شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده رسمی کمپانی       HACH-LANGE امریکا-آلمان.شرکت در نمایشگاه تخصصی انجمن نخبگان استان مازندران جهت ارایه آخرین دستاوردهای این شرکت در زمینه پایش و مانیتورینگ آب و فاضلاب به عنوان نماینده کمپانی های hach-lange و chemitec.


مانیتورینگ آنلاین تصفیه خانه فاضلاب 

پروژه پایش آنلاین در پساب خروجی شامل سنسورهای آنلاین کدورت و COD ,PH ,TSS و مانیتور 8کاناله SC1000 از شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده رسمی کمپانی HACH-LANGE امریکا- آلماننصب آنالایزرهای آنلاین کارخانه البرز چلیک

نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین تصفیه خانه فاضلاب کارخانه البرز چیلیک و اندازه گیری پارامترهای PH ، دما و TSS از کمپانی chemitech.


نصب و راه اندازی سنسور کدورت سنج آنلاین مدل 1720E از شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده رسمی HACH-LANGE امریکا و آلمان در آب و فاضلاب روستایی.


نصب و راه اندازی سنسور غلظت سنج اسید و باز توسط شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده رسمی کمپانی HACH-LANGE امریکا-آلمان در کارخانه تولید اسید سولفوریک.

نصب سنسور کلر و راه اندازی آن در تصفیه خانه شماره 3و4 آب شرب تهران از کمپانی chemitech  ایتالیا.


پایش آنلاین تصفیه خانه آب شرب روستایی شهرستان مراغه 

نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای تصفیه خانه آب شرب روستایی شهرستان مراغه شامل سنسورهای کدورت سنج ،کلر و PH از شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده رسمی کمپانی chemitec ایتالیا.نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین شامل سنسورهای کدورت و TSS ، اکسیژن (DO) و PH توسط شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده کمپانی HACH-LANGE امریکا-آلمان .
نصب سنسور COD UV توسط شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده رسمی کمپانی chemitec ایتالیا در ایران

نصب و راه اندازی سیستم آنلاین سنسورهای کلر، PH و EC توسط شرکت تکاب کنترل تجهیز از کمپانی Chemitec ایتالیا 

 تعداد 12 ایستگاه آبشیرین کن های جنوب کشور توسط کارشناسان شرکت تکاب کنترل تجهیز به سیستم آنلاین سنسورهای کلر ، PH و EC تجهیز گردید.

 نصب و راه اندازی سیستم آنلاین سنسورهای کلر ، PH و EC از کمپانی HACH-LANGE 

 راه اندازی سیستم پایش آنلاین در ورودی و خروجی تصفیه آب داروسازی با سنسورهای کلر ، ازن ، PH و EC از کمپانی HACH-LANGE امریکا 

شرکت تکاب کنترل تجهیز به عنوان نماینده کمپانی HACH_LANGE در ایران متخصص فروش ، نصب و خدمات پس از فروش آنالایزرهای آنلاین در زمینه آب و فاضلاب و تجهیزات آزمایشگاهی از جمله 

سنسورهای COD , BOD , TOC , TSS میباشد. 

نصب و راه اندازی سنسور کدورت سنج آنلاین در تصفیه خانه آب شرب 

فروش ، نصب و راه اندازی سنسور های EC و TDS متر آنلاین و همچنین سنسور PH متر آنلاین و کلر در تصفیه خانه های آب شرب 

شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده کمپانی HACH آمریکا 

نصب و راه اندازی سنسورهای اندازه گیری COD , PH , EC , TSS توسط شرکت تکاب کنترل تجهیز نماینده  کمپانی HACH آمریکا در ایران.پایش فاضلاب