• پایش آنلاین فاضلاب

  • پایش پساب های صنعتی

سنسور کلر


رنج اندازه گیری :  0 – 20 PPM

قابلیت افزودن سنسور PH

روش اندازه گیری : آمپرومتریک

روش نصب سنسور : به صورت نمونه برداری

دقت اندازه گیری :  0.01 PPM


1394/04/23

پایش فاضلاب